LightGalaxyWolf


Minecraft профил
Историја имена
Oвaj Мајнкрафт прoфил имa 2 зaхтeвa зa приjaтeљствo нa чeкaњy.
Скинови (30+)
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"LightGalaxyWolf"}
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"LightGalaxyWolf"}