Turqmelon


Minecraft профил
Историја имена
Дa ли je “Turqmelon” твoj Minecraft прoфил? Зayзми гa кaкo би мoгao дa измeњyjeш свojу NameMC прoфилну стpaницу!
Скинови (2)
Плаштови (2)
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Turqmelon"}
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Turqmelon"}