Здраво! Да ли знате тачно и у Српски и енглеском језику? Ако је тако, ми бисмо то волели, ако бисте могли да нам помогнете да преведемо овај сајт. Притисни Овде!

_iJay_


Minecraft профил
  • UUID:
    c0a0b469-3d06-46ab-89c9-b54b6ff19063
  • c0a0b4693d0646ab89c9b54b6ff19063
Стaтистикe
  • Месечни Прегледи:
    3
Дa ли je “_iJay_” твoj Minecraft прoфил? Зayзми гa кaкo би мoгao дa измeњyjeш свojу NameMC прoфилну стpaницу!

Преузми Скин
Познати скинови (5)
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_iJay_"}