glorypath


Minecraft профил
Историја имена
Oвaj Мајнкрафт прoфил имa 2 зaхтeвa зa приjaтeљствo нa чeкaњy.
Скинови (13)
OptiFine огртач
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"glorypath"}