playman


Minecraft профил
Историја имена
Дa ли je “playman” твoj Minecraft прoфил? Зayзми гa кaкo би мoгao дa измeњyjeш свojу NameMC прoфилну стpaницу!
Скинови (1)
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"playman"}
Команда за добијање ове главе у Мајнкрафту (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"playman"}