Здраво! Да ли знате тачно и у Српски и енглеском језику? Ако је тако, ми бисмо то волели, ако бисте могли да нам помогнете да преведемо овај сајт. Притисни Овде!
🇩🇪
Ранг
# 457
Свиђања
♥ 11
Игpaчи
1 / 3000
dwarvencraft.net
Dwarvencraft supports 1.9 - 1.12.2!Dwarvencraft Network ➢ 1.9/1.10/1.11/1.12.2 Happy Holidays

Сервер банер HTML
<iframe src="https://sr.namemc.com/server/dwarvencraft.net/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

Листа Свиђанја

https://api.namemc.com/server/<Сeрвeр>/likes
Пример

https://api.namemc.com/server/dwarvencraft.net/likes


Верификовати појединца као што је

https://api.namemc.com/server/<Сeрвeр>/likes?profile=<UUID>
Пример

https://api.namemc.com/server/dwarvencraft.net/likes?profile=403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5